Informatie, advies, inventarisaties, lezingen en excursies.

Vleermuis Gevonden
WAT WE DOEN

Onze activiteiten

EXCURSIES & LEZINGEN

Op uitnodiging geven onze vrijwilligers excursies en lezingen over vleermuizen in de provincie Groningen. Zelf met je groep vleermuizen spotten met een detector en alles te weten komen over de vleermuizen in jouw buurt? Neem contact op.

l

ADVIES & VOORLICHTING

We geven gevraagd en ongevraagd advies aan overheden en organisaties als de belangen van vleermuizen in het geding zijn. Bijvoorbeeld als door bouw, sloop of isolatie de nacht- of winterverblijven verstoord kunnen worden.

TELLEN & BESCHERMEN

In de provincie Groningen leven zeker twaalf soorten vleermuizen.  Acht soorten hebben hier kraamkolonies. Sommige overwinteren ergens anders. Van de veelvoorkomende gewone dwergvleermuis zijn er zeker 10.000 in de provincie. Van sommige andere soorten maar enkele tientallen. In de herfst passeren vele tienduizenden ruige dwergvleermuizen uit Estland en Letland de waddenkust onderweg naar het zuiden.

Onze Missie

De Vleermuiswerkgroep Groningen heeft als centrale doelstelling: het met elkaar in contact brengen van mensen die zich interesseren voor vleermuizen, teneinde door plezierige samenwerking de vleermuiskunde te beoefenen en de bescherming van inheemse vleermuizen, in het bijzonder in de provincie Groningen te bevorderen.

steun ons

Doneer 

Steun ons bij de bescherming van vleermuizen door een eenmalige of periodieke gift.

Voor een eenmalige gift kunt U ook rechtstreeks gebruik maken van onze bankrekening NL 57 RABO 0310 3370 46. Omdat wij een ANBI-status hebben is uw bijdrage als onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Contact

Van Speykstraat 16
9726 BL
Groningen

NL 57 RABO 0310 3370 46
RSIN: 820617787

tel: 050-3120741

info@vleermuiswerkgroepgroningen.nl

Nieuws en Info

Akte van oprichting

Jaarrekening

VWG Beleidsplan

Vleermuis gevonden?

Vleermuizen en rabiës

Vleermuis.net

Volg ons