Wat we doen – Onze activiteiten

Informatie, advies, inventarisaties, lezingen & excursies

Excursies & Lezingen

Op uitnodiging geven onze vrijwilligers excursies en lezingen over vleermuizen in de provincie Groningen. Zelf met je groep vleermuizen spotten met een detector en alles te weten komen over de vleermuizen in jouw buurt? Neem contact op.

Advies & Voorlichting

We geven gevraagd en ongevraagd advies aan overheden en organisaties als de belangen van vleermuizen in het geding zijn. Bijvoorbeeld als door bouw, sloop of isolatie de nacht- of winterverblijven verstoord kunnen worden.

Tellen & Beschermen

In de provincie Groningen leven zeker twaalf soorten vleermuizen.  Acht soorten hebben hier kraamkolonies. Sommige overwinteren ergens anders. Van de veelvoorkomende gewone dwergvleermuis zijn er zeker 10.000 in de provincie. Van sommige andere soorten maar enkele tientallen. In de herfst passeren vele tienduizenden ruige dwergvleermuizen uit Estland en Letland de waddenkust onderweg naar het zuiden.