Organisatie

30 JAAR VLEERMUISBESCHERMING

Sinds 1973 is de vleermuis in Nederland wettelijk beschermd. Toch bleef hun aantal nog jaren afnemen door insecticiden, actieve bestrijding en verlies van nacht- en winterverblijven. Groningse vrijwilligers startten in 1990 met vleermuisonderzoek en -bescherming. Een paar jaar later verscheen de eerste provinciale verspreidingsatlas van vleermuizen. Inmiddels is er 18 jaar aan tellingen gedigitaliseerd. Er is goed overzicht waar veel vleermuizen leven en waar extra aandacht voor bescherming nodig is.

Nu zijn er nieuwe bedreigingen:

  • grootschalige woningisolatie
  • herstel en verbetering van woningen in het aardbevingsgebied,
  • windmolens
  • nieuwbouw
  • aanleg van wegen
  • klimaatverandering.

Zodra leefgebied van vleermuizen in het geding is, komt de werkgroep in actie. Door uitzonderlijk warme periodes moeten jaarlijks tientallen jonge vleermuizen worden gered en opgevangen.

Gelukkig zijn steeds meer mensen zich bewust van het belang van vleermuisbescherming en neemt het aantal verzoeken om hulp of informatie toe.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen bestaat vanaf 28 februari 2021 uit de volgende personen:

Voorzitter: hr. R. Bijlsma, Delfzijl
Secretaris: mw. K. Nienhuys, Groningen
Penningmeester: hr. E.P. den Hartog, Groningen
Bestuursleden:
Hr. K. Breed, Oud Annerveen (Algemeen beleid)
Mw. T. M. de Boer, Groningen (Algemeen beleid en sociale media)
Hr. T. Souilljee, Groningen (Organisatie nieuwe vleermuisopvang)
Mw. H. Lijnema (Aspirant-bestuurslid)

De jaarvergadering van de VWG vindt gewoonlijk plaats in januari of februari.

Daarbij bespreken bestuur en vrijwilligers het jaarverslag en de jaarrekening.

Beloningsbeleid:
Vrijwilligers ontvangen een kilometervergoeding voor werkzaamheden en zullen waar mogelijk carpoolen om de kosten laag te houden. Ook worden transportkosten vergoed om op een locatie activiteiten voor te bereiden, voorlichtingsspullen van en naar een kraam op een markt te brengen of vergaderingen van het bestuur bij te wonen.

Contact

Van Speykstraat 16
9726 BL
Groningen

NL 57 RABO 0310 3370 46
RSIN: 820617787

tel: 050-3120741

info@vleermuiswerkgroepgroningen.nl

Nieuws en Info

Akte van oprichting

Jaarrekening

VWG Beleidsplan

Vleermuis gevonden?

Vleermuizen en rabiës

Vleermuis.net

Volg ons