Organisatie

Sinds 1973 is de vleermuis in Nederland wettelijk beschermd. Toch bleef hun aantal nog jaren afnemen door insecticiden, actieve bestrijding en verlies van nacht- en winterverblijven. Groningse vrijwilligers startten in 1990 met vleermuisonderzoek en -bescherming. Een paar jaar later verscheen de eerste provinciale verspreidingsatlas van vleermuizen. Inmiddels is er 18 jaar aan tellingen gedigitaliseerd. Er is goed overzicht waar veel vleermuizen leven en waar extra aandacht voor bescherming nodig is.

Nu zijn er nieuwe bedreigingen: grootschalige woningisolatie, herstel en verbetering van woningen in het aardbevingsgebied, windmolens, nieuwbouw, aanleg van wegen en de klimaatverandering.

Zodra leefgebied van vleermuizen in het geding is, komt de werkgroep in actie. Door uitzonderlijk warme periodes moeten jaarlijks tientallen jonge vleermuizen worden gered en opgevangen.

Gelukkig zijn steeds meer mensen zich bewust van het belang van vleermuisbescherming en neemt het aantal verzoeken om hulp of informatie toe.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen bestaat vanaf 28 februari 2021 uit de volgende personen:

Dhr. Rients Bijlsma, Delfzijl
Voorzitter:

Mw. Klarissa Nienhuys, Groningen
Secretaris

Dhr. Erwin Peter den Hartog, Groningen
Penningmeester

Dhr. Koen Breed, Oud Annerveen
Algemeen beleid

Dhr. Thorhold Souilljee, Groningen
Algemeen beleid

Mw. Tineke M. de Boer, Groningen
Algemeen beleid en social media

Mw. Helena Lijnema
Algemeen beleid

Jaarvergadering

De jaarvergadering van de VWG vindt gewoonlijk plaats in januari of februari. Daarbij bespreken bestuur en vrijwilligers het jaarverslag en de jaarrekening.

Beloningsbeleid

Vrijwilligers ontvangen een kilometervergoeding voor werkzaamheden en zullen waar mogelijk carpoolen om de kosten laag te houden. Ook worden transportkosten vergoed om op een locatie activiteiten voor te bereiden, voorlichtingsspullen van en naar een kraam op een markt te brengen of vergaderingen van het bestuur bij te wonen.